Breaking Bad

Episodios

Temporadas: 1 2 3 4 5
Temporada 1
Episodio 1 - Pilot
Episodio 2 - Cat's in the Bag...
Episodio 3 - ...And the Bag's in the River
Episodio 4 - Cancer Man
Episodio 5 - Gray Matter
Episodio 6 - Crazy Handful of Nothin'
Episodio 7 - A No-Rough-Stuff-Type Deal
Temporada 2
Episodio 1 - Seven Thirty-Seven
Episodio 2 - Grilled
Episodio 3 - Bit by a Dead Bee
Episodio 4 - Down
Episodio 5 - Breakage
Episodio 6 - Peekaboo
Episodio 7 - Negro Y Azul
Episodio 8 - Better Call Saul
Episodio 9 - 4 Days Out
Episodio 10 - Over
Episodio 11 - Mandala
Episodio 12 - Phoenix
Episodio 13 - ABQ
Temporada 3
Episodio 1 - No Más
Episodio 2 - Caballo sin Nombre
Episodio 3 - I.F.T.
Episodio 4 - Green Light
Episodio 5 - Más
Episodio 6 - Sunset
Episodio 7 - One Minute
Episodio 8 - I See You
Episodio 9 - Kafkaesque
Episodio 10 - Fly
Episodio 11 - Abiquiu
Episodio 12 - Half Measures
Episodio 13 - Full Measure
Temporada 4
Episodio 1 - Box Cutter
Episodio 2 - Thirty-Eight Snub
Episodio 3 - Open House
Episodio 4 - Bullet Points
Episodio 5 - Shotgun
Episodio 6 - Cornered
Episodio 7 - Problem Dog
Episodio 8 - Hermanos
Episodio 9 - Bug
Episodio 10 - Salud
Episodio 11 - Crawl Space
Episodio 12 - End Times
Episodio 13 - Face Off
Temporada 5
Episodio 1 - Live Free or Die
Episodio 2 - Madrigal
Episodio 3 - Hazard Pay
Episodio 4 - Fifty-One
Episodio 5 - Dead Freight
Episodio 6 - Buyout
Episodio 7 - Say My Name
Episodio 8 - Gliding Over All
Episodio 9 - Blood Money
Episodio 10 - Buried
Episodio 11 - Confessions
Episodio 12 - Rabid Dog
Episodio 13 - To'hajiilee
Episodio 14 - Ozymandias
Episodio 15 - Granite State
Episodio 16 - Felina